Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • По решение на д-вото, абонамента за вестника е задължителен за всички членове ; Апел за изплащане на дължимия членски внос ; Умоляват се всички членове да върнат попълнен, изпратения им формуляр за абонамент ; Гостуване на д-вото с операта "Герана" в Чирпан и Хасково ; В София се създава Съюза на народните хорове в България ; Поздравления за създадените в Хасково, драматична трупа и детска музикална китка ; Нова триактна опера от старозагореца Д. х. Георгиев - "Зайря", по текста на Антон Страшимиров - "Песен на песните" ; Предстоящ концерт на оперният певец Петър Райчев ; Д-р Петър Панов подготвя издаването на антология от народни музикални творби и призовава за съдействие композиторите ни ; Детската музикална китка "Родни звуци" готви новия сезон и набира нови членове ; Представления на д-вото на операта "Гергана" ; В Лом се създава ученически духов оркестър, под ръководството на Петър Евстатиев, който развива активна дейност ; Съобщение за публикация на статия относно музикалните тържества във Варна.

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Народна библиотека ИВАН ВАЗОВ - Пловдив

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, and 25.56667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, and 42.45"
Entities
  • Place names (Places)