Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: нов оркестър под диригентството на А. Константинов към казиното на В. Кожухаров; Търговската гимназия назначила за инструктор на духовата си музика Ганчо Стоянов; концерт на оперния артист-стажант Г. Господинов с акомпанимент на А. Букорещлиев, квартета на В. Янакиев; Пловдивския съюзен клон основал фонд за събиране на помощи за изпращане да следва Хр. Манолов и урежда концерт в негова полза; Д-во "Театър" празнува 25 г. от основаването си с изпълн. на "Пролог", текст на Ив. Мирчев и муз. на Хр. Маников; подновяване на популярните концерти от оркестъра на местния съюзен клон; Христо Панчев е назначен за директор на Пловдивското муз. училище; група музиканти с участ. на Д. Хараламбиев и Пано Семерджиев ще основават Русенска градска филхармония при местния клон на Съюза на профес. музиканти; отложеният юбилей на Н. Ив. Николаев се провежда на 29 номв. 1925 г.; починал Атанас Иванов (Ванката) - най-старият бълг. воен. капелмайстор; критики във в. "Кавал" за А. Берсенев; постъпила в ред. книга I "Моцарт" от библиотека "Музика" и др. постъпления в ред.; касиера на местния клон от Съюза А. Ковачев си подал оставка от настоятелството, избрани Фр. Имбр за подпредс., Илия Тенев - касиер, Вл. Караризов - съветник; починали съюзни членове от Варна и Пловдив; фелдфебел Д. Русев и ефрейтор Петко Тончев от муз. на 12 дружина дарили по 50 лв. за спомагателния фонд; решение на съюзния клон за участ. на профес. музиканти във вечеринки, концерти и др.; вс. профес. музиканти се задължават да бъдат регистрирани и снабдени с карти за работа; поправка за публикация от предишния бр. за участие в прощалния балетен спектакъл на Клио Щаси на Р. Бойдашева.

Properties

Time

  • Date:

    • [1925]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 24.75, 24.83333, 26.0, and 25.97083"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.15, 42.26667, 43.7, and 43.85639"
Entities
  • Place names (Places)