Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: ред. за двойния бр.; гостуване на Д. Хаджигеоргиев в родната Ст. Загора; симфоничен концерт от оркестъра на 12-а балк. дружина, съюза на проф. музиканти и ученици от оркестъра на староз. Мъжка гимназия с участ. на Анета Петрова Янкова, В. Янакиев и А. П. Берсенев в Казанлък; Търговската гимназия е доставила инструменти за ученическа духова музика, обучавана от А. Ковачев; сътрудника д-р П. Лещов е назначен за ред. на в. "Слово"; Анета Петрова Янкова отива да живее в Плевен; студенти от Муз. академия, придружавани от директора Д. Хаджигеоргиев, предприемат концертна екскурзия из страната за изнасяне на безплатни концерти - демонстрации; Д. Хаджигеоргиев е преизбран за директор на Муз. академия; обявени резултатите от конкурса на М-вото на просветата за родната музика: парични помощи за В. Бобчевски, Ц. Цанков, П. Стефанов; подготвят в Сливен операта "Запорожец" на Мих. Райнов; конгресът на Съюза на профес. музиканти избира управ. комитет с предс. А. П. Георгиев, подпредс. Т. Милев и секретар-касиер Вл. Узунов, а ред. комитет на в. "Музикант" в състав: А. П. Георгиев, А. П. Берсенев и Д. Бърдаров; Маестро Г. Атанасов започнал да пише нова опера "Йоан Владимир" по текст на Боян Дановски; симфоничният оркестър при гвардията в София дал два концерта под диригентството на Вен. Бобчевски; участие на Хр. Морфова и Л. Прокопова в концерти в Париж и в Чехия.

Properties

Time

  • Date:

    • [1925]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 23.32415, 23.8, 26.28333, and 26.32917"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.69751, 42.66667, 42.66667, and 42.68583"
Entities
  • Place names (Places)