Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

  • Истинското име на А. П. Берсенев е Георги Тодоров Стоянович.
  • Съдържа : поправка за авт. на статия от бр. 7; концерт на стопанско училище "Мария Луиза"; симфоничен концерт ще се осъществи от съюзния клон; концерт на детска музикална китка "Родни звуци"; концерти на търговската гимназия в Стара Загора и Чирпан с участие на оркестъра на 12-а дружина, под диригентството на капелмайстора А. Ковачев; трети концерт на дружество "Кавал"; създаване на Българска народна филхармония, симфоничен оркестър към нея и издаване на в. Филхармония; участие на Христина Морфова в операта "Либуша" по случай юбилейните тържества за Сметана в Прага; г-ца Ана Тодорова - примадона в парижката опера - отзиви във фр. печат; опери в програмата на Народната опера; гастроли на Петър Райчев; подготвян юбилей на Александър Кръстев - муз. деец и композитор, директор на музик. у-ще във Варна; юбилеен концерт в Самоков по случай 30-годишната муз. дейност на А. Вълков; голям популярен концерт в Шумен с участието на Шуменския кл. на съюза на профес. музиканти и двете муз. д-ва в града "Родни звуци" и "Добри П. Войников"; похвала за дейността на съюзния клон в Стара Загора от "Музикален вестник", орган на Бълг. муз. съюз в София - за издаването на в. "Музикален преглед", под ред. на А. П. Берсенев и провеждането на популярните концерти, всеки с беседа на муз. тема от А. П. Берсенев, диригенти на концертите са: А. Ковачев, А. П. Георгиев, Хр. Байданов.

Classifications

Properties

Time

 • Date:

  • [1924]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, and 25.56667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, and 42.45"
Entities
 • Place names (Places)