Турският флот през Балканската война : (Според Али Хайдар Емир Бей, специалист по морските въпроси във военно-историческата комисия на турското адмиралство)
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Турският флот през Балканската война : (Според Али Хайдар Емир Бей, специалист по морските въпроси във военно-историческата комисия на турското адмиралство)

Description

    • Морски сили след Триполитанската война. Флотът и военните превози в Черно море. Действията на турския флот в българските води. Първото обстрелване на Варна. Второто обстрелване на Варна. Третото обстрелване на Варна. Опит за демонстрация върху българския бряг. Участието на флота в боевете при Чаталджа. Морският бой пред Варна - (Атаката на Хамидие).

Properties

Time

  • Date:

    • [1936]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "35.0, 12.83333, and 22.0"
Latitude: "39.0, 42.83333, and 39.0"
Entities
  • Place names (Places)