Дневни новини
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Дневни новини

Description

    • Търговците против ежедневната преса. Утвърдени училищни настоятели. [Дописка срещу пловдивски гимназиален директор]. Една куриозна заповед. [За назначаването на директор на Девическата гимназия]. Годявка. >[Б. Ганчев започва адвокатска практика]. Делото на ограбеното д-во `Звезда`. [Нов директор на д-во `Дружба`]. Настоятелството на сиропиталище `Надежда` [дава имот под наем]. Турските шпиони въ Варна и Делиормана. Училищата вече са отворени. Около войната с Турция. Нечистотиите въ вагоните. Дончо войвода въ Варна. Отложено дело. [Търг за отдаване под наем зала `Съединение`]. Борсовия комитет. [Велосипедисти прегазват дете]. Воняща шумка. Опровержение [на Никола Кр. Мирски].

Properties

Time

  • Date:

    • [1912]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "25.25, 27.91667, 27.6, 24.75, 24.83333, 12.83333, and 11.63858"
Latitude: "42.66667, 43.21667, 43.21667, 42.15, 42.26667, 42.83333, and 46.73822"
Entities
  • Place names (Places)