Съобщение N 9 : от 18. I. 1925 година
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Съобщение N 9 : от 18. I. 1925 година

Description

    • Югославянското Морско Сдружение `Ядранска стража` в Сплит. Постъпки за участие на Б. Н. М. Сговор във Висшия Технико-Стопански съвет. Беседа на тема `Международното значение на Тихия океан` във варненския клон на Б. Н. М. Сговор. Рапорт на генералния консул в Солун под название `Гръцката търговска флота и мореплавното дело у нас`. Младежкият туристически съюз организира курортни лагери. Назначен нов управител на Детския Морски Санаториум. Благотворителен морски бал в Шумен. Сътрудничество между Пловдивския клон на Б. Н. М. Сговор с рибните тържища. Морски благотворителен бал във Военния клуб във Варна на Никулден. Събрание на Софийския клон на Б. Н. М. Сговор. Семейна среща на членовете на Сговора в Пловдив. Танцувална вечер в Ямбол. Нов управителен съвет на Б. Н. М. Сговор - Нова Загора.

Properties

Time

  • Date:

    • [1925]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "22.93086, 22.0, 25.25, 27.0, 26.92286, 22.95369, and 23.0"
Latitude: "40.64361, 39.0, 42.66667, 43.33333, 43.27064, 40.62334, and 40.66667"
Entities
  • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)

  • Place names (Places)