Дневни новини
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Дневни новини

Description

    • Приключено дело срещу редактора на в. `Свободен глас` по повод публикация във вестника за полагането на водопроводните тръби в града. Предстоящо общо годишно събрание на Параходното дружество. Отпътуване на русенски ученици на екскурзия до Цариград. Актове срещу търговци на хранителни и питейни продукти. Дописка срещу варненски адвокат. Поздравление за годежа на д-р Сотир Кузманов и Невянка Райчева. Пак за офицерските `ординарци.` За новия общински и новия окръжен съвет. Износ на културни ценности зад граница. Програма за богослужението за Великденските празници. Разкрити археологически находки при изкопа за новия театър. Изработка на иконостас за Аладжа манастир. Дело за оспорване на изборни резултати. Семейно-битов скандал, причинен от съжителство без брак. Отговор на дописка от 10 бр. на вестника относно Българското параходно дружество. Курс по корсетарство, организиран от женско благотворително дружество `Майка`. Сказка по църковни въпроси.

Properties

Time

  • Date:

    • [1912]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "25.25, 27.91667, 27.6, 12.83333, and 11.63858"
Latitude: "42.66667, 43.21667, 43.21667, 42.83333, and 46.73822"
Entities
  • Place names (Places)