Из живота и дейността на организацията
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Из живота и дейността на организацията

Description

    • Утвърдени управителни съвети в различни клонове на страната. С решение на БОК като наблюдател на Олимпиадата в Берлин се изпраща Г. Пецов. На варненския спортен легион гостува унгарски шампион по плуване. Новият `Правилник и тарифа за таксите, събирани в българските морски и дунавски пристанища`. Министерството на народната просвета препоръчва книгата `Влияние на морската мощ върху историята на България` от П. Дървингав. Починал е плевенския индустриалец и дългогодишен член на БНМС Петър Ц. Ангелов. Състезания по плуване във Варна. Полемика за предолимпийските състезания по плуване. Плувни състезания в Сливен и Лом. Излет на плувците от варненския спортен легион до Царската река.

Properties

Time

  • Date:

    • [1936]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "25.25, 27.91667, 27.6, 10.5, 13.41667, 13.41053, 23.32415, 23.8, 12.83333, 11.63858, 13.41377, 18.08835, and 15.0"
Latitude: "42.66667, 43.21667, 43.21667, 51.5, 52.5, 52.52437, 42.69751, 42.66667, 42.83333, 46.73822, 52.5233, 59.31215, and 62.0"
Entities
  • Place names (Places)