Хроника
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника

Description

    • Престолонаследникът. >След общинските избори. Парижките общински съветници. Народното събрание. Законопроект за въоръжените сили. Комисията по изработване. Заемът за училищата. Училище за умствено и телесно недоразвити деца. За българското параходно дружество. Опълченска депутация. Въпросът за схизмата. Народният театър във Варна. Родителско-учителски срещи. Концерт. >Събрания на 26 т.м. Правителството. >За отпразнуване. По предложение. Стачката на въглекопачите в Англия. Отмъстил си по телефона. За постройка на градска баня. Курс за електотехници инсталатори. Всеславянски юнашки събор. Нарастване на Варна. Колоездачите. >Преместен е. Апашите. >Столичните основни учители. Народна подписка за аероплани. За Евксиноградския кей. Литературно утро. Пак убийства.

Properties

Time

  • Date:

    • [1912]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "25.25, 27.91667, 27.6, -0.70312, -2.69531, 12.83333, 11.63858, 10.0, 5.9663, and 4.59514"
Latitude: "42.66667, 43.21667, 43.21667, 52.16045, 54.75844, 42.83333, 46.73822, 62.0, 59.117, and 60.98846"
Entities
  • Place names (Places)