Общата война
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Общата война

Description

    • Емисия на съкровищни бонове за войната във Франция. Делкасе за България. Блокадата на английските брегове. Гърция дава помощ на Сърбия. Англо-френско-германски сражения. Запитване в Румънския парламент. Английска мисия в Ниш. Изявленията на Саландра. Сраженията в Полша. Германските търговски параходи купени от Съединените щати. Руски въздухоплаватели. Морските застраховки. Английски парламент. Австро-Сръбски театър. Сраженията в Буковина. Сраженията между френци и немци. Руско-Германския боен театър. 1 179 800 военни пленници. Паднал австрийски аероплан на румънска територия. Укрепяването на Анверс. Коронен съвет в Берлин. Осъден редактор. Открит германски безжичен телеграф в Румъния. 279 убити юристи. Професор Юринич оправдан. Окупацията на Албания. Реквизирането на търговските параходи в Италия.

Properties

Time

  • Date:

    • [1915]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "2.0, 25.25, -0.70312, -2.69531, 10.0, 5.9663, and 4.59514"
Latitude: "46.0, 42.66667, 52.16045, 54.75844, 62.0, 59.117, and 60.98846"
Entities
  • Place names (Places)