Общата мобилизация : Нуждата на момента. Положението. Главнокомандующий българската армия. Изявленията на генер. Савов. Точните граници на земите, които ни отстъпва Турция. Какво означава настоящата мобилизация. Ходът на мобилизацията. Действието на австро-германските войски. Ще участвували Италия в Дарданелската акция. Постъпките на Съглашението пред българското правителство.
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Общата мобилизация : Нуждата на момента. Положението. Главнокомандующий българската армия. Изявленията на генер. Савов. Точните граници на земите, които ни отстъпва Турция. Какво означава настоящата мобилизация. Ходът на мобилизацията. Действието на австро-германските войски. Ще участвували Италия в Дарданелската акция. Постъпките на Съглашението пред българското правителство.

Description

    • Нуждата на момента. Положението. >Защо е обявена мобилизацията. Какво означава настоящата мобилизация. Ходат на мобилизацията.

Properties

Time

  • Date:

    • [1915]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "25.25"
Latitude: "42.66667"
Entities
  • Place names (Places)