Дневни новини
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Дневни новини

Description

    • Варненският окръжен управител подава оставка. Събрание на варненските търговци и банкери за обсъждане измененията на закона за земеделските банки. Починала е дъщерята на варненския кмет. Ново българско застрахователно дружество `Орел`. Хаос във Варненското финансово управление. Годежи. >`Музикална китка` - Варна отбелязва Лазаровден. Вестник `Новини` срещу местното учителство. Нарушения на обществения ред от Бр. Кокашвели. Събрание на Банка `Плуг`. Телеграма от участниците в конференцията на кметовете от Варненска околия до министър-председателя. Музикална вечер на Александър Кръстев. Духовна беседа в църквата `Св. Архангел Михаил`. Повреда във водопровода на с. Руслар. Великден и цената на яйцата в търговската мрежа. Проповед в Евангелската църква. Интересна находка - кейова стена на римско пристанище на ул. `Царибродска`. Ежегодният провадийски панаир.

Properties

Time

  • Date:

    • [1915]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "25.25, 27.91667, 27.6, 23.32415, 23.8, 27.76667, 12.83333, 11.63858, 18.08835, and 15.0"
Latitude: "42.66667, 43.21667, 43.21667, 42.69751, 42.66667, 43.25, 42.83333, 46.73822, 59.31215, and 62.0"
Entities
  • Place names (Places)