Телеграми на в. `Варненски отзив`
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Телеграми на в. `Варненски отзив`

Description

    • Какво носи началото на март. Конференцията на мира. Бомбардирането на Булаир. Двореца на черногорския престолонаследник разрушен. Какво прави `Сафир`?. Превземането на Станиславов. Втори коронен съвет в Атина. Потопен английски параход. Инцидент между румънци и маджари. Петнис тиф в румънска Добруджа. Какво е решил втория гръцки коронен съвет. Бомбардировка на Дарданелите. 40 хилядна войска за бомбардировката на Дарданелите. Руски съобщения.

Properties

Time

  • Date:

    • [1915]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "20.45998, 5.75, 10.0, and 9.48085"
Latitude: "44.81892, 52.25, 62.0, and 58.86223"
Entities
  • Place names (Places)