Съобщение N 7 : към 15 ноемврий 1924 година
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Съобщение N 7 : към 15 ноемврий 1924 година

Description

    • Диапозитиви на Българското черноморско крайбрежие. Основано е младежко спортно туристическо дружество `Кораб` във Варна. Правилник за морските и речни спортни легиони. Финансова помощ от Министерството на Народното Просвещение за сп. `Морски Сговор`. Откупка от Морски музей на три картини от Хр. Каварналиев. Конференция по случай откриването на Черноморски Научен Институт Б. Н. М. Сговор отпечатва календари за 1925 година, илюстрирани от художника Ал. Мутафов. Редовни годишни събрания на Софийския и Шуменски клонове на Б. Н. М. Сговор. Постъпки пред Просветното министерство за въвеждане на предмет `Морезнание` в средните училища.

Properties

Time

  • Date:

    • [1925]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "25.25, 27.91667, 27.6, 26.0, 25.97083, 23.32415, 23.8, 12.83333, 11.63858, 18.08835, and 15.0"
Latitude: "42.66667, 43.21667, 43.21667, 43.7, 43.85639, 42.69751, 42.66667, 42.83333, 46.73822, 59.31215, and 62.0"
Entities
  • Place names (Places)