Получени отговори в гл. упр. тяло на Б. Н. М. Сговор във връзка с изпратения въпросник през февруарий 1924 год. | Данчов, Ю.
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Получени отговори в гл. упр. тяло на Б. Н. М. Сговор във връзка с изпратения въпросник през февруарий 1924 год. | Данчов, Ю.

Description

  • Отговор на инж. Ю. Данчов на анкета на Б. Н. М. Сговор, проведена сред учени, писатели, художници, общественици и др. относно проучване отношението на българския народ към морето.
  • България и излаза на Бяло море. Пристанищните съоръжения в страната. Корекции на вътрешните водни пътища. Благоустрояване на черноморските ни градове с цел привличане на повече туристи.

People

Properties

Time

 • Date:

  • [1925]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "25.25, 27.46667, 27.48333, 27.23333, 27.91667, 27.6, 12.83333, and 11.63858"
Latitude: "42.66667, 42.5, 42.63333, 42.53333, 43.21667, 43.21667, 42.83333, and 46.73822"
Entities
 • Place names (Places)