Дневни новини
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Дневни новини

Description

    • Нов адрес на Редакцията. Една навременна организация - сдружение между учители и семейство. За фирмата `А. Илиев & С-ие`. Сказка на Анри Жоано, секретар на младежките християнски организации. Държавните служители, служили на фронта настояват за изплащане на заплатите им. Музикално утро на учениците от мъжката гимназия. Нов градоначалник във Варна. Провинения на ученици от варненската гимназия. Сигнал за недовършен тротоарен участък. Уволнения и назначения в Провадийския мирови съд. Осъден офицер от запаса. Осветлението в града. Обявени в несъстоятелност варненски фабриканти. Необходимост от ремонт на улица `Охридска`. Инцидент в бирария.

Properties

Time

  • Date:

    • [1914]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "25.25, 27.91667, 27.6, 8.01427, 6.11044, 6.14569, 27.43333, 12.83333, 11.63858, 6.12737, and 6.14161"
Latitude: "42.66667, 43.21667, 43.21667, 47.00016, 46.19673, 46.20222, 43.18333, 42.83333, 46.73822, 46.20804, and 46.20576"
Entities
  • Place names (Places)