Can I use it?

Free Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Извлечение от протоколите I извънредна сесия. X . избор. период 1920 г. на Варнен. Окръжен Съвет

Description

  • Откриване на сесията. Приемане на I допълнителен бюджет на окръга за 1920-21 г. Решения за образуване на самостоятелни общини. Назначаване на комисия за преглеждане изворите на с. Влахлар. Избор на членове на пътната комисия. Водоснабдяването в с. Влахлар и с. Манастир. Отчуждаване на имоти за общински нужди. Приходи и разходи в бюджета на общините. Отпускане на помощ на Гевреклерското училищно настоятелство.

Properties

Time

 • Date:

  • [1921]
 • Period:

  • Early 20th century

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна
  • http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Location

 • Location:

  • Bulgaria
  • Девня
  • Неофит Рилски
  • Варна
  • Devnya
  • Neofit Rilski
  • Varna
  • http://sws.geonames.org/6459803/
  • http://sws.geonames.org/726050/
  • http://sws.geonames.org/732277/
  • http://sws.geonames.org/726048/
Longitude: "27.51667, 27.91667, 27.6, and 27.91667"
Latitude: "43.28333, 43.21667, 43.25, and 43.21667"
Entities
 • Time spans and dates (TimeSpan)

 • Place names (Places)