Протоколи N 1-25 на Варненския окръжен съвет, I-ва редовна сесия от XIV избирателен период : [Заседания от 1 февруари до 5 март 1929 г.]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Протоколи N 1-25 на Варненския окръжен съвет, I-ва редовна сесия от XIV избирателен период : [Заседания от 1 февруари до 5 март 1929 г.]

Description

    • Разглеждане бюджета на окръга за 1929/30 г. Учебното дело в окръга. Състояние на земеделието и отраслите му. Състояние на горите в окръга. Дейността на санитарно-ветеринарната служба и контрола върху хранителните продукти. Здравеопазването в окръга. За водоснабдяването в окръга. Дейността на противобясната станция и бактериологичния институт. Състояние на пътищата в окръга. Акушерски участък в с. Николаевка.

Properties

Time

  • Date:

    • [1929]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "25.25, 27.91667, 27.6, 27.65, 27.66667, 12.83333, and 11.63858"
Latitude: "42.66667, 43.21667, 43.21667, 43.33333, 43.35, 42.83333, and 46.73822"
Entities
  • Place names (Places)