[Из чуждите военни флоти]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

[Из чуждите военни флоти]

Description

    • Във Франция е построен нов тип военен кораб. Корабостроенето в Англия. Сравнение между полския тонаж и тонажа на другите балтийски държави. Пристанищего Гдинген. Подводниците на държавите около Северно и Балтийско морета. Увеличение скоростта на търговските кораби обслужващи линиите за Източна Азия. Строеж на пристанищен басейн в Неапол. Бюджетът на английския флот за 1936 г. Три милиарден кредит за въоръжение във френския флот. Положението в Тихия океан. Англия възнамерява да закупи остров Тимор. Бюджетът на Министерството на националната отбрана в Турция за 1933-1934 година. Нови кръстосвачи в шведския флот.

Properties

Time

  • Date:

    • [1935]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "2.0, -0.70312, -2.69531, 18.53188, 20.0, 10.0, 5.9663, 4.59514, 18.46374, 18.0, and 18.46374"
Latitude: "46.0, 52.16045, 54.75844, 54.51889, 52.0, 62.0, 59.117, 60.98846, 54.50361, 54.25, and 54.50361"
Entities
  • Place names (Places)