Из живота и дейността на Б. Н. М. С.
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Из живота и дейността на Б. Н. М. С.

Description

    • Честване на Никулден в клоновете на БНМС в страната. Срещи на делегация от членове на БНМС с български министри. Заседание на управителното тяло на БНМС с цел набелязване бъдещи проекти. Ловене на кръста на Богоявление във Варна. Сбирка на делегати от клоновете на БНМС по повод организиране на плувния спорт в страната. Увеличаване акциза върху газьола и последвствията за корабоплаването. Беседа на Ал. Манолов пред варненското женско дружество `Любов към Родината`. Беседа на Г. Панчев в пансиона за сираците от войната във Варна.

Properties

Time

  • Date:

    • [1936]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна

Location

Longitude: "25.25, 27.46781, 12.83333, 27.23333, 9.0, 8.99423, 8.75885, 27.91667, 27.6, 24.71667, 24.56667, and 11.63858"
Latitude: "42.66667, 42.50606, 42.83333, 42.53333, 40.0, 40.39066, 40.77014, 43.21667, 43.21667, 43.13333, 43.03333, and 46.73822"
Entities
  • Place names (Places)