Can I use it?

Free Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника

Description

  • Българска мисия в Москва. Из партийния окръжен живот във Варна. Лични. >Венчавка. >Интересна изложба. Доброволно пожарно дружество `Смелост`. Осъден убиец. Осветяване паметника на Палацки. Погребението на Милованович. Народния театър. Една несправедливост. Разгащеност. >Опит за кражба. Как не го е срам? Получихме следующата телеграма. Бележка на редакцията.

Properties

Time

 • Date:

  • [1912]
 • Period:

  • Early 20th century

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - Варна
  • http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Location

 • Location:

  • Bulgaria
  • Варна
  • Москва
  • Манчестър
  • Varna
  • Moscow
  • Manchester
  • http://sws.geonames.org/726050/
  • http://sws.geonames.org/524901/
  • http://sws.geonames.org/2643123/
  • http://sws.geonames.org/726048/
  • http://sws.geonames.org/3333169/
Longitude: "27.91667, 37.61556, -2.23743, 27.91667, -0.70312, and -2.25"
Latitude: "43.21667, 55.75222, 53.48095, 43.21667, 52.16045, and 53.41667"
Entities
 • Time spans and dates (TimeSpan)

 • Place names (Places)