Title

Pierwszy spis abonentów central sieci telefonicznych Śląska Zaolziańskiego

Properties

Time

Provenance

References and relations

Entities