Trzy Kurzyny : wsie powiatu niskiego | Guściora, Franciszek
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Trzy Kurzyny : wsie powiatu niskiego | Guściora, Franciszek

Description

    • Spis treści: I. Wstęp II. Nieco z przeszłości wsi III. Położenie wsi IV. Ludność w wieku XIX i XX V. Ziemia i jej podział VI. Zabudowania VII. Przenoszenie prawa własności VIII. Uprawa roli IX. Chów zwierząt domowych X. Stosuneki robocze XI. Flisactwo i inne wychodźtwo za zarobkiem XII. Przemysł domowy XIII. Handel XIV. Kredyt XV. Kultura wsi XVI. Budżet pieniężny gospodarstwa XVII. Stosunki gminne XVIII. Kościół XIX. Szkoła, czytelnictwo i inne organizacje kulturalne

People

Properties

Time

  • Date:

    • 1929

Provenance

References and relations

  • Dataset:

  • Relations:

    • Bibljoteka Puławska. Serja Prac Społeczno-Gospodarczych ; nr 17
Entities
  • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)