Can I use it?

No Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Technical metadata

Technical metadata

 • Format
 • File size
 • Codec
 • Frames per second
 • Dimensions ×
 • Run time

Title

Trzy Kurzyny : wsie powiatu niskiego | Guściora, Franciszek

Description

  • Spis treści: I. Wstęp II. Nieco z przeszłości wsi III. Położenie wsi IV. Ludność w wieku XIX i XX V. Ziemia i jej podział VI. Zabudowania VII. Przenoszenie prawa własności VIII. Uprawa roli IX. Chów zwierząt domowych X. Stosuneki robocze XI. Flisactwo i inne wychodźtwo za zarobkiem XII. Przemysł domowy XIII. Handel XIV. Kredyt XV. Kultura wsi XVI. Budżet pieniężny gospodarstwa XVII. Stosunki gminne XVIII. Kościół XIX. Szkoła, czytelnictwo i inne organizacje kulturalne

People

Properties

Time

 • Date:

  • 1929
  • http://semium.org/time/1929
 • Period:

  • 1929

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • http://www.europeana.eu/rights/rr-f/

References and relations

 • Dataset:

 • Relations:

  • Bibljoteka Puławska. Serja Prac Społeczno-Gospodarczych ; nr 17

Find out more

View at Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa .

Can I use it?

No Re-use
Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)

 • Time spans and dates (TimeSpan)