Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Arhivele Naționale Istorice Centrale

Title

Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Cricoveni | Emitent: Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești

Description

  • Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, întărește mănăstirii Cricoveni satul Blagodești, dăruit de Drăghici comis mare, Udriște postelnic și vorniceasa Calea

Properties

Time

 • Creation date:

  • 69-JUN-01
 • First issued:

  • 69-JUN-01

Provenance

References and relations

Location

 • Location:

  • Blagodești
  • Cricoveni, mănăstire