Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Arhivele Naționale Istorice Centrale

Title

Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru satul Șușani | Emitent: Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești

Description

    • Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, întărește satului Șușani hotărnicia moșie, în urma unei judecăți

Properties

Time

  • Creation date:

    • 67-JUN-04
  • First issued:

    • 67-JUN-04

Provenance

References and relations

Location

Longitude: "26.08333, 26.10626, and 25.0"
Latitude: "44.5, 44.43225, and 46.0"
Entities
  • Place names (Places)