Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Arhivele Naționale Istorice Centrale

Title

Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Cutlumuz | Emitent: Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești

Description

    • Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, întărește mănăstirii Cutlumuz de la Muntele Athos satul Uda, în urma unei judecăți

Properties

Time

  • Creation date:

    • 1561.09.01-1562.05
  • First issued:

    • 1561.09.01-1562.05

Provenance

References and relations

Location

Longitude: "8.95424, 9.09119, 12.83333, and 9.0"
Latitude: "39.29114, 39.24502, 42.83333, and 40.0"
Entities
  • Place names (Places)