Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Arhivele Naționale Istorice Centrale

Title

Întărirea lui Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Bistrița | Emitent: Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești

Description

  • Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, întărește mănăstirii Bistrița satul Gârcovul, dăruit de Pârvul ban și urmașii săi, Șerban vornic mare și Vâlsan mare logofăt
  • Sigiliu: timbrat

Properties

Time

 • Creation date:

  • 31-JAN-09
 • First issued:

  • 31-JAN-09

Provenance

References and relations

Location

Longitude: "25.4567 and 25.0"
Latitude: "44.92543 and 46.0"
Entities
 • Place names (Places)