Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Arhivele Naționale Istorice Centrale

Title

Dania lui Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Cotmeana | Emitent: Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești

Description

    • Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, întărește mănăstirii Cotmeana vinăriciul de la ocna și gălețile domnești de la 200 de case din județ

Properties

Time

  • Creation date:

    • 1530.10.31-1531.07
  • First issued:

    • 1530.10.31-1531.07

Provenance

References and relations

Location

Longitude: "26.08333, 26.10626, and 25.0"
Latitude: "44.5, 44.43225, and 46.0"
Entities
  • Place names (Places)