Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Arhivele Naționale Istorice Centrale

Title

Dania lui Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, pentru Fârtat pârcălab | Emitent: Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești

Description

  • Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, dăruiește lui Fărtat pârcălab moșie la Brătășani, pentru slujbă credincioasă, toată partea și averile fiilor lui Bușagă, care au pierdut-o pentru rea hiclenie
  • Sigiliu: timbrat

Properties

Time

 • Creation date:

  • 30-OCT-04
 • First issued:

  • 30-OCT-04

Provenance

References and relations

Location

Longitude: "26.08333, 26.10626, and 25.0"
Latitude: "44.5, 44.43225, and 46.0"
Entities
 • Place names (Places)