Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Arhivele Naționale Istorice Centrale

Title

Porunca lui Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești | Emitent: Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești

Description

  • Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești, poruncește lui Puța din Neagra să dea egumenului Sava de la mănăstirea Glavacioc cartea de frăție, pe care a făcut-o cu Țigănușa
  • Note: Anul este dedus, luna și ziua sunt sigure
  • Sigiliu: aplicat

Properties

Time

 • Creation date:

  • 26-JAN-07
 • First issued:

  • 26-JAN-07

Provenance

References and relations

Location

 • Location:

  • Glavacioc, mănăstire
  • Neagra
  • ispravnic
  • logofăt
Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)