Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Arhivele Naționale Istorice Centrale

Title

Întărirea lui Vlad cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Oprea și Stanciul | Emitent: Vlad cel Tânăr, voievodul Țării Românești

Description

    • Vlad cel Tânăr, voievodul Țării Românești, întărește lui Oprea și Stanciu părți din Corbi, în urma unei judecăți cu mănăstirea Tismana

Properties

Time

  • Creation date:

    • 10-SEP-11
  • First issued:

    • 10-SEP-11

Provenance

References and relations

Location

Longitude: "25.4567 and 25.0"
Latitude: "44.92543 and 46.0"
Entities
  • Place names (Places)