Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Arhivele Naționale Istorice Centrale

Title

Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Vieroș | Emitent: Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești

Description

    • Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, întărește mănăstirii Vieroș satele Crăceni, Bădești și Jupânești, în urma unei judecăți

Properties

Time

  • Creation date:

    • 91-JAN-12
  • First issued:

    • 91-JAN-12

Provenance

Location

Longitude: "26.08333, 26.10626, and 25.0"
Latitude: "44.5, 44.43225, and 46.0"
Entities
  • Place names (Places)