Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Arhivele Naționale Istorice Centrale

Title

Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești | Emitent: Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești

Description

    • Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, întărește satele Brebul și Râioși și sălașe de țigani, dania jupânesei Anca

Properties

Time

  • Creation date:

    • 88-JAN-08
  • First issued:

    • 88-JAN-08

Provenance

Location

Longitude: "26.08333, 26.10626, and 25.0"
Latitude: "44.5, 44.43225, and 46.0"
Entities
  • Place names (Places)