Νεκρολογίαι: Ζενή Ι Σκουλούδη, Χαράλαμπος Πρετεντέρης Τυπάλδος, Θεοχάρης Χατζή Ηλία Λαπαθιώτης, Σπυρίδων Γ. Βελλίνης, Γεώργιος Ζηνόπουλος, Περικλής Α. Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Ρ. Παλαμήδης, Νικόλαος Δ. Μιαούλης, Ναστούλης Δαγκλής, Παύλος Π. Βενιζέλος, Μιχαήλ | [Ανωνύμως]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Νεκρολογίαι: Ζενή Ι Σκουλούδη, Χαράλαμπος Πρετεντέρης Τυπάλδος, Θεοχάρης Χατζή Ηλία Λαπαθιώτης, Σπυρίδων Γ. Βελλίνης, Γεώργιος Ζηνόπουλος, Περικλής Α. Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Ρ. Παλαμήδης, Νικόλαος Δ. Μιαούλης, Ναστούλης Δαγκλής, Παύλος Π. Βενιζέλος, Μιχαήλ | [Ανωνύμως]

People

Classifications

Properties

Time

  • Date:

    • [1970]

Provenance

References and relations

Similar items