Home My Europeana
Teiste autorite käsikirjad: Lidia Averjanova luuletused vene keeles (1934-1935); K. Maurits. Kõne Välis-Eesti päevaks 1937.a.; Dr. Rudolf Laun. Gutachten über die Frage: "Sind die deutschen Gerichte an die nach russischem Recht im Sommer 1940 vollzogene Einverleibung Lettlands in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gebunden ?" (30.06.1942); Magnus Kolk, Julijs Venters, Peter Bulaitis. Controversy on Baltic States in the Columns of the Manchester Guardian. February-March 1943 (23.02.1943); Väljavõte J. Tõnissoni kirjutisest ajakirja "Kevadik" Rootsi erinumbris 29.02.1940 (Eesti-Rootsi suhete tulevikust) (24.02.1943); Kindral Vlasovi esinemine 07.05.1943 Riias... (vene keeles, fotokoopiad); "Der Generalkomissar in Reval Obergruppenführer Litzmann hat sich im Auftrage des Reichministers des Auswärtigen von Ribbentropp an die Unterzeichneten mit der Frage gewandt..." / J. Uluotsa ja E. Kanti vastus kindralkomissar Litzmannile 29.10.1943; Prof. J. Uluotsa raadiokõne 19.08.1944; Helmi Mäelo. Juhtmõtteid emadepäeva kõneks (09.05.1948); J. Wärmalase? (end eestiaegne Viljandi Maavalitsuse sekretär). Tähelepanekuid maavanematest saksa okupatsioonivõimude ajal (dateerimata); Eesti kultuuri orientatsioonist (artiklid: E. Laid. Eesti kultuuri päritolu ja vanus. A. Soom. Eesti kultuur ajaloolises perspektiivis. G. Ränk. Eesti rahvakultuuri karakteristika. A. Oras. Kultuuriline orientatsioon Eestis) (dateerimata); Juhan Kareda. Eesti kirjandus 1918-1943 (dateerimata); Johannes Aavik. Keelelisi märkusi / lisaks ajaleheväljalõiked (dateerimata); Aleksander Täheväli, Jüri Välbe, Karl Kaups, Karl-Ludvig Marley. "The mind and thought of the Estonian nation and its attitude to life have developed under the influence of the Christian faith during..." (Eesti kirik 1940.aastal) (dateerimata); Lilli Kaelas. Moodsatest kunstivooludest. Eesti Komitee populaarteaduslikud loengud nr. 6 (dateerimata); L. Koidula, K. E. Söödi, J. Liivi, G. Suitsu, H. Visna

It looks like your browser is set to language__t; Would you also like to use Europeana in language__t? yes / no
  /