Αρχική Η Europeana μου

Από το ιστολόγιο

Τελευταίο στο  

Φαινεται ότι ως γλώσσα του φυλλομετρητή σας έχουν οριστεί τα Αγγλικά; Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε το Europeana επίσης στα Αγγλικά? Ναι / Όχι
It looks like your browser is set to English. Would you also like to use Europeana in English? yes / no