The Opening of Göta Canal at Mem

Göta kanal vid Mems slussar. I förgrunden synes ett vit- och blåmålat kungligt fartyg i slussen, draget av på kanalbanken gående officerare. Fartyget bär unionsörlogsflaggor på mast och rigg; på däcket ett uppspänt tälttak. På den hötgra stranden en paraderande trupp, på den vänstra åskådare. I bakgrunden kanalen med ytterligare ett fartyg, skogshöjder och byggnader.