Jenny Lind, 1820-1887

 Kopia Originalet utfört 1844