The Cornshocks

Nationalmuseums landskap "Sädesskylarna", från början betraktad som ett verk av van Gogh, har en intressant historia. Målningen köptes 1914 i Paul Rosenbergs galleri i Paris. Målningen tycktes vara en version av ett verk som idag finns i Toledo, Ohio. Nationalmuseums version blev under 1940-talet ifrågasatt och en rad svenska konsthistoriker diskuterade målningen i ett temanummer om van Gogh i "Ko…