Läsande gosse

Beskrivning på inventarieblanketten: Målningen framställer en pojke sittande vid ett bord med huvudet lutat i handen och en uppslagen bok framför sig. Han är framställt med eget, fritt fallande hår samt enkel men prydlig skjorta och sidknäppt jacka. Teknik: Olja på duk uppfodrad på masonit Kommentar: Målningen utgör ursprungsversionen av NM 985 Utställningar: Fem stora gustavianer, Nationalmuseum …