The Arts Round the Bust of Queen Kristina of Sweden

  

Pergamentbrev
Porträtt av Drottning Kristina den äldre. Detalj, smycke.
Skriftlig dokumentation undertecknad av Drottning Kristina
Kopparstick - drottning Kristina