Gustav IV Adolf, 1778-1837, konung av Sverige

  

Gustav IV Adolf, 1778-1837, kung av Sverige
Gustav IV Adolf, 1778-1837, kung av Sverige
Gustav IV Adolf, 1778 - 1837, kung av Sverige
Kung Gustav IV Adolf. Skiss till paradporträtt