Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Art Tatum / Live Performances 1934 - 1956 Vol. 2

Εκτεταμένες πληροφορίες