Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Edvard Grieg-Abend

Konsertprogram - Frankfurt? 1912 11.13

Samtlige verk av Edvard Grieg


Utøvere: Stella Bües ; Harry Schloming ; Richard Dannenberg ; Max Fiedler ; Anna Simon


Grieg

Εκτεταμένες πληροφορίες